Finansiere

Betraktes utbytte som en utgift?

Utbytte regnes ikke som en kostnad. Av denne grunn vises aldri utbytte på en utstedende virksomhets resultatregnskap som en kostnad. I stedet betraktes utbytte som en fordeling av egenkapitalen til en virksomhet. Som sådan blir utbytte trukket fra egenkapitaldelen i balansen, og blir også trukket fra kontantlinjeposten i balansen, noe som resulterer i en samlet nedgang i størrelsen på balansen. Hvis utbytte er deklarert, men ennå ikke utstedt, oppgis de som en kortsiktig gjeld i balansen. Utbytte som er utbetalt innen rapporteringsperioden er også oppført i finansieringsdelen av kontantstrømoppstillingen som en kontantstrøm.

Hvis det utstedes et aksjeutbytte i stedet for kontanter, representerer dette en omfordeling av midler mellom den ekstra innbetalte kapitalen og kontoene for beholdt inntjening. Dette er ganske enkelt en omlegging av beløp innenfor egenkapitaldelen av balansen. Dermed regnes heller ikke aksjeutbytte som en kostnad.