Finansiere

Kostnad for solgte varer

Kostnad for solgte varer Oversikt

Kostnadene som selges, er kostnaden som tildeles varene eller tjenestene som tilsvarer salg til kunder. Når det gjelder varer, betyr dette vanligvis varer som ble fysisk sendt til kunder, men det kan også bety varer som fremdeles er i selskapets lokaler under faktura og har avtaler med kunder. I begge tilfeller må regnskapsføreren redusere sluttbeholdningen med mengden av varene som enten ble sendt til kundene eller utpekt som kundeeide i henhold til en regning og hold-ordning.

Følg disse trinnene for å komme til bekostning av varer som selges journaloppføring:

  1. Bekreft startbeholdningen . Den faktiske mengden startbeholdning som eies av selskapet verdsettes riktig og gjenspeiler saldoen i de forskjellige varelagekontoer i hovedboken. Hvis det er en forskjell mellom begynnelsessaldoen i hovedboken og den faktiske kostnaden for startbeholdningen, vil forskjellen spyle ut gjennom kostnadene for solgte varer i inneværende regnskapsperiode.

  2. Akkumuler kjøpte lagerkostnader . Etter hvert som regnskapsperioden utvikler seg og virksomheten mottar fakturaer fra leverandører for varelager som sendes til selskapet, registrerer du dem enten på en enkelt kjøpskonto eller i hvilken som helst beholdningskonto som er mest relevant. Sørg for å påløpe kjøp på slutten av regnskapsperioden hvis varer er mottatt, men ikke den relaterte leverandørfakturaen.

  3. Akkumuler og fordel allokostnader . Eventuelle andre kostnader forbundet med å bringe selgerlig varelager til stedet og tilstanden som er nødvendig for å selge den, er betegnet som overhead, og allokert til alle varer produsert i regnskapsperioden.

  4. Bestem sluttbeholdningsenheter . Enten foreta en fysisk varetelling på slutten av perioden for å bestemme de nøyaktige mengdene med varer, eller bruk et evigvarende varesystem for å utlede disse saldiene (som vanligvis innebærer bruk av syklus telling).

  5. Bestem kostnadene for å avslutte varelageret . Dette kan være en komplisert prosess, siden regnskapsføreren kan bruke en rekke kostnadslageringssystemer, for eksempel FIFO, LIFO eller den vektede gjennomsnittsmetoden for å bestemme kostnadene.

  6. Bestem kostnaden for solgte varer . Hvis en kjøpskonto blir brukt, legger du saldoen i den kontoen til begynnelsessummen og trekker deretter den kalkulerte sluttbeholdningen for å komme til kostnaden for solgte varer. Hvis firmaet i stedet bruker flere lagerkontoer i stedet for en kjøpskonto, legger du dem sammen og trekker den kalkulerte sluttbeholdningen for å komme til kostnaden for solgte varer.

  7. Generer kostnad for solgte varer . Hvis en kjøpskonto blir brukt, bør kostnaden for varer som selges journalføring redusere kontosaldoen til null, samt justere saldoen for lagerbeholdningen for å matche den kalkulerte sluttbeholdningssummen.

Kostnad for varer solgt Eksempel på oppføring av journal

Enkel versjon: ABC International har en begynnelsessaldo på lagerbeholdningskontoen på $ 500.000. Det kjøper $ 450.000 materialer fra leverandører i løpet av måneden. Ved utgangen av måneden teller den sluttbeholdningen og bestemmer at det er 200 000 dollar i beholdning tilgjengelig. Kostnaden for varer som selges i journaloppføringen er: