Finansiere

Synkende fond

Et synkende fond er en avsetting av kontanter som skal brukes på et senere tidspunkt for å pensjonere obligasjoner eller andre former for gjeld eller foretrukket aksje. Den kan også brukes til å finansiere erstatning eller kjøp av en eiendel. Ved å sette av disse midlene, reduseres den økonomiske byrden forbundet med tilbakebetaling eller kjøp av aktiva. Eksistensen av et synkende fond reduserer også risikoen for investorer som har bedre sjanse for å bli tilbakebetalt. Når et synkende fond er en nødvendig del av en investeringsavtale, er det mer sannsynlig at investorer tillater redusert rente på den tilhørende gjelden eller foretrukne aksjen. Imidlertid reduserer et synkende fond også tilgjengeligheten av kontanter for låntakeren, noe som begrenser investeringsvalgene.