Finansiere

Lønnet ansatt

En lønnet lønn lønnes utifra en årlig lønnssats, uavhengig av antall arbeidstimer. For eksempel, hvis en person har en lønn på $ 70 000, og han får utbetalt en gang i uken, er bruttobeløpet for hver av de 52 lønnsslippene han mottar i løpet av året $ 1 346 ($ 70 000/52 uker).

En funksjonær får ikke betalt overtid, men opplever heller ikke lønnskutt for å jobbe et redusert antall timer. Den typen person som er klassifisert som en lønnet ansatt, er vanligvis en selvstyrt person på den administrative siden av en virksomhet, for eksempel kontrolleren, salgssjefen eller presidenten.