Finansiere

Ikke-rutineavgjørelse

En ikke-rutinemessig beslutning er et valg som er tatt for å håndtere en ikke-repeterende, taktisk situasjon. Disse beslutningene involverer vanligvis situasjoner som faller utenfor de normale driftsprosedyrene til en bedrift. Når en slik situasjon oppstår, krever driftsprosedyrene at avgjørelsen blir bumpet ut av den normale driftsstrømmen og sendt til en leder for løsning. Eksempler på slike beslutninger som ikke er rutine, er:

  • Enten å tilby kreditt til en kunde som har en svak økonomisk situasjon

  • Om du vil endre produksjonsplanen for å håndtere en rask kundeordre

  • Om du skal godta en kundeordre for et ikke-standardprodukt som krever spesiell behandling

Når en virksomhet har en omfattende serie med standard operasjonsprosedyrer, bør det være relativt få ikke-rutinebeslutninger, siden prosedyrene har tatt høyde for de fleste beslutninger.

Noen beslutninger som ikke er rutine, kan ikke standardiseres. I stedet må noen ta en beslutning om hvilket taktisk alternativ man skal ta. For eksempel må en leder bestemme om han vil slutte å selge et produkt, eller om han vil lage et produkt internt eller få det produsert av en tredjepart. Disse beslutningene innebærer vanligvis noen analyser av involverte kostnader og marginer, samt fremtidige anslag.