Finansiere

Hvordan registrere et forskudd til en ansatt

Et forskudd betalt til en ansatt er i hovedsak et kortsiktig lån fra arbeidsgiveren. Som sådan blir den registrert som en omløpsmiddel i selskapets balanse. Det kan være at det ikke er en egen konto der du kan lagre forskudd, spesielt hvis ansattes forskudd er sjeldne. mulige aktivakontoer der denne informasjonen kan lagres, er:

  • Ansatte fremskritt (for situasjoner med høyt volum)

  • Ansattes lån (nyttig hvis selskapet har til hensikt å belaste renter på midler som er fremskrevet til ansatte)

  • Andre eiendeler (sannsynligvis tilstrekkelig for mindre selskaper som registrerer få andre eiendeler enn kundefordringer og anleggsmidler)

  • Andre fordringer (nyttig hvis du sporer en rekke forskjellige typer eiendeler, og ønsker å adskille fordringer på en konto).

For eksempel, hvis ABC International utsteder et forskudd på $ 1000 til ansatt Smith, kan det registrere den første transaksjonen som: