Finansiere

Heftelse

En heftelse er en begrensning som ligger i bruken av midler. Konseptet brukes oftest i statlig regnskap, hvor heftelser brukes for å sikre at det vil være tilstrekkelig med kontanter tilgjengelig for å betale for spesifikke forpliktelser. Ved å bruke heftelser kan en regjeringsenhet være trygg på at den ikke vil forlenge økonomien.

Heftingskonseptet brukes også i fast eiendom, der det er et krav mot en eiendom. For eksempel kan det være eiendomsskattpant på en eiendom. Det er vanskelig å overføre en belastet eiendom, så eiendomseieren har et sterkt insentiv til å gjøre opp det underliggende kravet. En heftelse kan også begrense bruken som eiendom kan legges til, for eksempel reguleringslover som begrenser konstruksjonstypene på en tomt.