Finansiere

Kostnadshierarki

Kostnadshierarkiet er et klassifiseringssystem som brukes i aktivitetsbasert kalkulering som angir aktiviteter basert på hvor lett de kan spores til et produkt. For å øke rekkefølgen på sporbarhetsproblemer, er kostnadshierarkiet:

  1. Aktiviteter på enhetsnivå . Disse involverer aktiviteter utført på hver produserte enhet. Hvis en enhet ikke produseres, bør ikke denne typen aktivitet forekomme.

  2. Aktiviteter på batchnivå . Disse involverer aktiviteter som utføres når en gruppe enheter behandles. Det spiller ingen rolle hvor mange enheter det er i et parti, siden aktivitetene er relatert til tilstedeværelsen av et parti, ikke størrelsen. Maskinkonstruksjonskostnader anses å være på batchnivå.

  3. Aktiviteter på produktnivå . Disse involverer aktiviteter rettet mot et bestemt produkt eller en produktlinje, for eksempel kostnaden for å behandle en teknisk endringsordre.

  4. Aktiviteter på innretningsnivå . Disse involverer aktiviteter utført for et helt anlegg. For eksempel anses kompensasjonskostnadene for materialadministrasjonspersonalet å være på anleggsnivå.

Det er ikke alltid mulig å tildele kostnader til produkter, men kostnadshierarkiet gir i det minste et rammeverk som kostnadene er mest mulig å spore til et produkt.