Finansiere

Tester av detaljer

Tester av detaljer brukes av revisorer for å samle bevis for at saldoen, opplysningene og de underliggende transaksjonene knyttet til en kundes regnskap er korrekte. For eksempel kan en revisor teste kontoen for forskuddsbetalt aktivakonto ved å undersøke hver av de forskuddsbetalte utgiftene som utgjør den endelige forskuddsbetalte utgiftsbalansen.