Finansiere

Aksjonærteori

Aksjonærteori er synspunktet om at den eneste plikten til et selskap er å maksimere overskuddet som tilfaller aksjonærene. Dette er det tradisjonelle synet på formålet med et selskap, siden mange kjøper aksjer i et selskap strengt for å tjene maksimalt mulig avkastning på pengene sine. Hvis et selskap skulle gjøre noe som ikke var knyttet til å tjene penger, ville aksjonæren enten forsøke å fjerne styret eller selge aksjene sine og bruke midlene til å kjøpe aksjer i et annet selskap som er mer forpliktet til å tjene penger.

I følge aksjonærteorien er den eneste grunnen til at ledelsen jobber på vegne av aksjonærene å levere maksimal avkastning til dem, enten i form av utbytte eller en økt aksjekurs. Dermed har ledere en etisk plikt overfor eierne å generere betydelig verdi.

For å ta dette konseptet et skritt videre, bør et selskap ikke engasjere seg i noen form for filantropi, siden det ikke er dets formål. I stedet kan selskapet levere utbytte til sine aksjonærer, som da har muligheten til å donere pengene til filantropiske formål, hvis de velger å gjøre det. Det eneste tilfellet der et selskap skal donere penger er når donasjonsbeløpet skaper en fordel som omtrent tilsvarer eller større enn donasjonsbeløpet.

Når et selskap eies av bare noen få aksjonærer, kan ethvert forsøk fra ledelsen på å engasjere seg i betydelige mengder filantropi forårsake uro blant eierne, hvis de ikke alle støtter denne alternative bruken av selskapets inntjening.