Finansiere

Markedsdeltakere

Markedsaktører er de kjøpere og selgere som handler i hovedmarkedet for en eiendel eller forpliktelse. Disse deltakerne er ikke nærstående parter, har en rimelig forståelse av eiendelen eller forpliktelsen, er i stand til å inngå en transaksjon for å kjøpe eller selge varen, og er motiverte til å gjøre det. Konseptet brukes i forhold til utvikling av virkelig markedsverdi for eiendeler og forpliktelser.