Finansiere

Oppsummering av viktige regnskapsprinsipper

Sammendraget av viktige regnskapsprinsipper er en del av fotnotene som følger et foretaks regnskap, og beskriver nøkkelprinsippene som følges av regnskapsavdelingen. Dette sammendraget er vanligvis plassert i eller nær begynnelsen av fotnotene. Policysammendraget er pålagt av gjeldende regnskapsrammer (som GAAP eller IFRS). Disse rammene krever at en organisasjon skal opplyse om de viktigste retningslinjene, hensiktsmessigheten av disse retningslinjene, og hvordan de påvirker selskapets rapporterte økonomiske stilling.

Offentliggjøring av regnskapsprinsipper er spesielt viktig i situasjoner der en organisasjon velger å følge policyer som avviker fra policyene som vanligvis brukes i sin bransje. Ved å lese gjennom disse retningslinjene vil investeringssamfunnet få en bedre forståelse av hvordan regnskapsprinsippene som brukes kan endre et rapportert økonomisk resultat og økonomisk stilling.

Policysammendraget kan omfatte policyer fra et bredt spekter av operasjonelle og finansielle områder, inkludert kontanter, fordringer, immaterielle eiendeler, verdifall, varebeholdning, typer forpliktelser, inntektsføring og balanseførte kostnader.