Finansiere

Fortsatt bekymringsverdi

Verdi for fortsatt drift er beløpet en potensiell ervervet er verdt for en kjøper under forutsetning om at virksomheten vil fortsette å virke i overskuelig fremtid. Antagelsen om fortsatt drift er kritisk, for det innebærer at virksomheten vil fortsette å ha en base av kunder som vil fortsette å kjøpe fra den, ansatte som vil fortsette å jobbe der, lisenser og tillatelser som vil fortsette å være i kraft, og og så videre. Uten forutsetningen om å fortsette driften, er en virksomhet i det vesentlige bare verdt oppdelingsverdien og verdien av gjenværende immateriell eiendom. Imidlertid, med antagelsen om fortsatt drift, kan en erverver være villig til å betale mye mer for en virksomhet enn den bokførte verdien av eiendelene kan antyde.

Kort fortalt er verdi for fortsatt virksomhet en virksomhets evne til å fortsette å generere positive kontantstrømmer i fremtiden.