Finansiere

Opptjeningsplikt

En opptjeningsplikt er den aktuarmessige nåverdien av ytelser som er opptjent av ansatte. Denne forpliktelsen er vanligvis knyttet til flere års krav til opptjening av klipper for ansatte, så et firma hvis ansatte har relativt høy ansiennitet, vil ha en større opptjeningsplikt enn et firma med nyere ansatte.