Finansiere

Donert kapital

Donert kapital er eiendeler gitt til en enhet i gave. Dette beløpet bokføres til virkelig verdi fra datoen da gaven ble mottatt. For eksempel mottar et produksjonsanlegg et stykke jord i gave fra et lokalsamfunn når virksomheten godtar å bygge et anlegg der.