Finansiere

Aktivitetsdriver

En aktivitetsdriver er noe som påvirker kostnadene ved en operasjon. Det kan være flere aktivitetsdrivere som bidrar til at det påløper en utgift. Aktivitetsdrivere brukes til å fordele kostnadene i sekundære kostnadsgrupper til primære kostnadsgrupper, samt til å fordele kostnadene i primære kostnadsgrupper til kostnadsobjekter. Eksempler på aktivitetsdrivere er:

 • Antall leverandørfakturaer behandlet

 • Antall sjekker betalt

 • Antall utstedte kundefakturaer

 • Firkantede opptak brukt

 • Antall treningstimer

 • Antall forsendelser

 • Antall lagervalg

 • Antall tekniske endringsordrer

 • Antall maskintimer

 • Antall arbeidsordrer

 • Antall mottakende inspeksjoner

 • Antall salgssamtaler

En forsvarlig aktivitetsdriver er en der det er en sterk årsakssammenheng mellom kostnadsmassen og aktiviteten. Et årsaksforhold betyr at en variabel i et datasett har direkte innflytelse på en annen variabel. Dermed, hvis aktiviteten ikke skjer, påløper ikke kostnaden i den tilhørende kostnadsmassen.

Få selskaper samler allerede informasjon om aktivitetsvolum, så det å bestemme seg for å bruke en ny aktivitetsdriver til fordelingsformål for kostnadspooler betyr at en bedrift må lage et nytt datainnsamlingssystem. For å unngå denne kostnaden, se om det allerede er en aktivitetsdriver som er i bruk som har et rimelig årsakssammenheng med den aktuelle kostnadsmassen, og bruk det i stedet.