Finansiere

Definisjon etter revisjon

Postrevisjon refererer til en analyse av resultatet av en kapitalbudsjetteringsinvestering. Denne analysen er utført for å se om forutsetningene som ble innlemmet i det opprinnelige kapitalforslaget viste seg å være nøyaktige, og om prosjektresultatet var som forventet. Resultatene av denne revisjonen blir deretter innlemmet i fremtidige kapitalbudsjetteringsbeslutninger, og forbedrer dermed beslutningsprosessen.