Finansiere

Avsetning for inntektsskatt

En avsetning for inntektsskatt er det estimerte beløpet som en bedrift eller individuell skattyter forventer å betale i inntektsskatt for inneværende år. Beløpet for denne avsetningen er avledet ved å justere selskapets rapporterte nettoinntekt med en rekke permanente forskjeller og midlertidige forskjeller. Det justerte nettoinntektet multipliseres deretter med gjeldende skattesats for å komme til avsetningen for inntektsskatt.

Denne bestemmelsen kan endres i betydelig grad av mengden skatteplanlegging som en person eller virksomhet driver med for å utsette eller eliminere skatteplikten. Følgelig kan den proporsjonale størrelsen på denne bestemmelsen variere betydelig fra skattepliktige til skattepliktige, basert på deres evner til skatteplanlegging.

En planlagt avsetning for inntektsskatt kan også inkluderes i selskapets budsjettmodell. I en godt utformet modell vil denne planlagte bestemmelsen omfatte både permanente og midlertidige forskjeller. I en mer grunnleggende modell er bestemmelsen ganske enkelt basert på gjeldende skattesats.