Finansiere

Gjennomsnittlig forvaltningskapital

Gjennomsnittlig forvaltningskapital er definert som gjennomsnittlig eiendel som er registrert i selskapets balanse ved utgangen av inneværende år og foregående år. Denne figuren brukes oftest i forhold til det totale salgstallet for inneværende år, for å bestemme mengden eiendeler som kreves for å støtte et visst antall salg. Dette er en nyttig sammenligning, siden et lavt aktivanivå i forhold til salg innebærer at ledergruppen utnytter eiendelene svært effektivt til å drive virksomheten.

Formelen for gjennomsnittlig forvaltningskapital er:

(Aggregerte eiendeler ved utgangen av inneværende år + Aggregerte eiendeler ved utgangen av foregående år) ÷ 2

Sammenligningen med totalt salg er mindre nyttig for et meget vellykket selskap som har samlet en stor mengde kontanter, siden kontant tallet er inkludert i beregningen av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I dette tilfellet kan beregningen endres for å ekskludere mer enn en beskjeden mengde kontanter.

En annen variasjon er å gjennomsnittlig samlet mengde aktiva ved utgangen av hver måned. Ved å gjøre dette unngår beregningen enhver uvanlig nedgang eller økning i den totale mengden eiendeler som kan oppstå hvis bare tallene for årsskiftet ble brukt.