Finansiere

Batch-nivå kostnad

En batch-nivå kostnad er en kostnad relatert til en gruppe enheter, men som ikke er knyttet til spesifikke individuelle enheter. For eksempel er kostnadene som påløper for å sette opp en produksjonskjøring knyttet til varepartiet som deretter produseres. Konseptet brukes til å fordele overhead, der batch-nivå kostnader fordeles mellom enhetene i en batch.