Finansiere

Avskrivning av premie på obligasjoner som skal betales

Når et selskap utsteder obligasjoner, kan investorer betale mer enn obligasjonenes pålydende når den oppgitte renten på obligasjonene overstiger markedsrenten. I så fall må det utstedende selskapet amortisere beløpet på denne overskytende utbetalingen over obligasjonens løpetid, noe som reduserer beløpet det belaster renteutgiftene. Konseptet beskrives best med følgende eksempel.

Eksempel på amortisering av en obligasjonspremie

ABC International utsteder $ 10 000 000 obligasjoner til en rente på 8%, noe som er noe høyere enn markedsrenten på utstedelsestidspunktet. Følgelig er investorer villige til å betale mer enn obligasjonenes pålydende, noe som driver den effektive renten de mottar. Dermed mottar ABC ikke bare $ 10 000 000 for obligasjonene, men også ytterligere 100 000 dollar, som er en premie over obligasjonenes pålydende. ABC registrerer den første mottakelsen av kontanter med denne journaloppføringen:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found