Finansiere

Inntektsoppgjørskonto

Inntektsoppsummeringskontoen er en midlertidig konto som alle inntekts- og utgiftskontoer overføres til ved utgangen av en regnskapsperiode. Netto beløp overført til inntektssammendragskontoen tilsvarer nettoresultatet eller nettotapet virksomheten pådro seg i perioden. Flytting av inntektene fra resultatregnskapet betyr således å debitere inntektskontoen for den totale inntektsbeløpet i perioden, og kreditere inntektsoppsummeringskontoen.

Likeledes krever forskyvning av utgifter fra resultatregnskapet at man krediterer alle utgiftskontoer for det totale beløpet på utgiftene som er registrert i perioden, og belastet inntektsoppsummeringskontoen. Dette er det første trinnet å ta i bruk av inntektssammendragskontoen.

Hvis den resulterende saldoen i inntektssammendragskontoen er et overskudd (som er en kredittbalanse), belastes inntektssammendragskontoen for beløpet på overskuddet og krediterer kontoen for beholdt inntjening for å flytte overskuddet til beholdt inntjening (som er en balanse arkkonto). Omvendt, hvis den resulterende saldoen i inntektssammendragskontoen er et tap (som er en belastningsbalanse), krediter inntektsoppsummeringskontoen for tapets beløp og belast den konto for beholdt inntjening for å flytte tapet til beholdt inntjening. Dette er det andre trinnet du må ta i bruk av inntektssammendragskontoen, hvoretter kontoen skal ha en nullbalanse.

Følgende journaloppføringer viser hvordan du bruker inntektssammendragskontoen:

1. Flytt alle inntektene på $ 10 000 som genereres i løpet av måneden til inntektssammendragskontoen:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found