Finansiere

Råvaredefinisjon

Råvarer er bestanddelene som inngår i en produksjonsprosess, der de forvandles til ferdige varer. De fleste råvarer er høyt standardiserte, og kan derfor tjene som input i flere produkter. Råvarer spores i en egen varekonto til historisk kostnad. Hvis markedsverdien synker før de brukes, skrives den bokførte kostnaden ned til markedsverdien (kjent som det laveste av kostnad eller markedsregel). Siden råvarer kan bli skadet eller bli foreldet, og krever arbeidskapitalfinansiering for å holde, prøver organisasjoner bare å ha en beskjeden mengde råvarer tilgjengelig.