Finansiere

Rettferdig markedsverdi

Virkelig markedsverdi er prisen som to parter er villige til å betale for en eiendel eller forpliktelse, gitt følgende betingelser:

  • Begge parter er godt informert om tilstanden til eiendelen eller forpliktelsen;

  • Ingen av partene er under unødig press for å kjøpe eller selge varen; og

  • Det er ikke noe tidspress for å fullføre avtalen.

Hvis disse vilkårene er til stede, bør den endelige prisen som er etablert mellom partene med rimelighet gjenspeile den virkelige markedsverdien av eiendelen eller forpliktelsen på transaksjonstidspunktet. Når det ikke er mulig å ha en slik transaksjon, kan det være mulig å estimere virkelig markedsverdi basert på en klynge datapunkter fra tidligere faktiske markedstransaksjoner, ekstrapolert for eiendelen eller forpliktelsen som er under vurdering.

Virkelig markedsverdikonsept brukes til mange formål, inkludert følgende:

  • Fastsette erstatningskostnaden for en forsikret eiendel

  • Fastsette skattegrunnlaget som eiendommen skal tildeles eiendomsskatt for

  • Etablere grunnlag for erstatning i en rettskjennelse

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found