Finansiere

Nivå 3 innganger

Nivå 3-innganger er nederst i et hierarki av informasjonskilder som spenner fra Nivå 1 (best) til Nivå 3 (verste) når det gjelder virkelig verdi på eiendeler og forpliktelser. Den generelle hensikten med disse informasjonsnivåene er å gå regnskapsføreren gjennom en rekke verdsettelsesalternativer, der løsninger nærmere nivå 1 foretrekkes fremfor nivå 3. En nivå 3-inngang er en ikke-observerbar inngang. Det kan omfatte selskapets egne data, justert for annen rimelig tilgjengelig informasjon. Disse innspillene skal gjenspeile forutsetningene som markedsaktørene vil bruke til å formulere priser, inkludert forutsetninger om risiko. Eksempler på nivå 3-input er en internt generert økonomisk prognose og prisene i et tilbudt tilbud fra en distributør. Disse inngangene anses å gi den mest subjektive informasjonen,siden de i stor grad er avledet internt.

De tre nivåene er kjent som virkelig verdi hierarki. Disse inngangene brukes bare til å velge innspill til verdsettelsesteknikker (for eksempel markedstilnærmingen). De tre nivåene brukes ikke til å direkte skape virkelig verdi.