Finansiere

Uforsikret risiko

Uforsikret risiko er en situasjon der ingen forsikringsselskaper er villige til å gi dekning. Å ta en uforsikret risiko vil ellers sette et forsikringsselskap i fare for svært store utbetalinger som kan true dets solvens. Følgende er situasjoner som kan gi en slik risiko:

  • Mengden risiko er for vanskelig å tallfeste

  • Kostnaden for forsikringen ville være for stor

  • Hendelser som forårsaker tap forventes å være ganske hyppige

  • Å tilby dekning er ulovlig, for eksempel refusjon for en ulovlig handling

Når en risiko er uforsikringsbar, omstrukturerer et selskap sin virksomhet for å unngå risikoen eller oppretter en reserve for å dekke tap som måtte oppstå.