Finansiere

Produktivitet i arbeidskapital

Produktivitetsmåling av arbeidskapital sammenligner salg med arbeidskapital. Hensikten er å måle om en bedrift har investert i tilstrekkelig mengde arbeidskapital til å støtte salget. Fra et finansieringsperspektiv ønsker ledelsen å opprettholde lave arbeidskapitalnivåer for å unngå å måtte skaffe mer penger for å drive virksomheten. Dette kan oppnås ved slike teknikker som å gi mindre kreditt til kunder, implementere just-in-time-systemer for å unngå å investere i varelager og forlenge betalingsbetingelsene til leverandørene.

Omvendt, hvis forholdet indikerer at en bedrift har en stor mengde fordringer og varelager, betyr dette at virksomheten investerer for mye kapital mot det beløpet det genererer.

Ideelt sett er det et midtpunkt i dette forholdet som representerer en rimelig bruk av arbeidskapital for å støtte behovene til en virksomhet. Det er mulig å kjøre for en for lav andel arbeidskapital til salg, noe som kan resultere i lagerbeholdninger og irriterte kunder. For å avgjøre om arbeidskapitalproduktivitetsforholdet er rimelig, kan du sammenligne selskapets resultater med konkurrentene eller referansevirksomhetene.

For å få arbeidskapitalproduktivitet, del årlig salg med den totale mengden arbeidskapital. Formelen er:

Årlig salg ÷ Total arbeidskapital

For eksempel er en utlåner bekymret for at Hubble Corporation ikke har tilstrekkelig finansiering til å støtte salget. Långiveren innhenter Hubbles regnskap, som inneholder følgende informasjon: