Finansiere

Kontorrekvisita utgifter

Utgifter til kontorrekvisita er mengden administrative forsyninger som belastes utgiftene i en rapporteringsperiode. Disse artiklene belastes når de brukes; eller, hvis kostnadene for leveranser ikke er vesentlige, belastes kostnadene når kostnaden først påløper.

Eksempler på kontorrekvisita er skrivebordsutstyr, skjemaer, lyspærer, papir, penner og blyanter og tonerkassetter.