Finansiere

Markedsføringskooperativ

Et markedsføringskooperativ gir et salgssted for produktene som leveres til det av medlemmer og lånere (alle parter som et kooperativ driver forretninger med på kooperativbasis). For eksempel selger en gård fortløpende husdyr og avlinger gjennom et kooperativ som håndterer markedsføring og eventuelt salg av produkter til tredjeparter.

Markedsføringskooperativer kan trekke tilbake beholdningen fra inntektene som skal betales til lånetakere. Disse beløpene plasseres i lånerens kapitalregnskap. Disse beholdte midlene er i hovedsak en form for finansiering for andelsselskapet. Beholdninger utbetales vanligvis over flere påfølgende år, og kan derfor betraktes som andelsforpliktelser.