Finansiere

Startbeholdning

Startbeholdning er den registrerte kostnaden for varebeholdning i selskapets regnskapsoppføringer ved starten av en regnskapsperiode. Startbeholdningen er den registrerte kostnaden for varebeholdningen ved slutten av den forrige regnskapsperioden, som videreføres til starten av neste regnskapsperiode.

Begynnelager er en aktivakonto, og er klassifisert som en omløpsmiddel. Teknisk sett vises den ikke i balansen, siden balansen er opprettet fra en bestemt dato, som normalt er slutten av regnskapsperioden, og slik vises sluttbeholdningssaldoen på balansen. Men, som nettopp nevnt er begynnelsen inventar er det samme som slutt inventar fra den umiddelbart foregående regnskapsperiode, slik at det ikke vises i balansen som slutter inventar i den foregående perioden.

Den primære bruken av startbeholdning er å tjene som utgangspunkt for beregningen av kostnadene for solgte varer for en regnskapsperiode, der beregningen er:

Startlager + Kjøp i perioden - Sluttlager = Kostnad for solgte varer

En sekundær bruk av begynnelager er for beregning av gjennomsnittsbeholdning, som brukes i nevneren av et antall ytelsesmålinger, for eksempel formelen for lageromsetning. Disse målingene kan bare bruke sluttbeholdningstallet, men ved å bruke start- og sluttlagersaldoer for å utlede et gjennomsnittlig varetall for en regnskapsperiode, har det en tendens til å generere en utjevnende effekt som motvirker et uvanlig høyt eller lavt sluttlagertall.