Finansiere

Kostnadsbegrensning

I regnskapet oppstår det en kostnadsbegrensning når det er for dyrt å rapportere viss informasjon i regnskapet. Når det er for dyrt å gjøre det, tillater gjeldende regnskapsrammer en rapporteringsenhet å unngå den relaterte rapporteringen. Hensikten med å tillate kostnadsbegrensningen er å holde virksomheter fra å pådra seg for store kostnader som en del av deres økonomiske rapporteringsforpliktelser, spesielt i forhold til fordelen som leserne av regnskapet oppnår.

Kostnadsbegrensningen gjelder bare visse typer finansielle rapporteringskrav, som er spesifikt identifisert i regnskapsstandardene. I alle andre tilfeller kreves rapportering av finansiell informasjon, uansett hva den underliggende kostnaden kan være.

Fra et praktisk perspektiv kan en virksomhet unngå få økonomiske rapporteringsforpliktelser av følgende årsaker:

  • Rapporteringsplikten er vanligvis påkrevd
  • Det er i de fleste tilfeller relativt billig å samle, samle og rapportere nødvendig informasjon

Dermed gjelder kostnadsbegrensningen bare for et lite antall rapporteringssituasjoner.