Finansiere

Monetær eiendel

En monetær eiendel er en eiendel hvis verdi er oppgitt i eller konverterbar til et fast kontantbeløp. Dermed vil $ 50.000 i kontanter nå fremdeles betraktes som $ 50.000 i kontanter ett år fra nå. Eksempler på monetære eiendeler er kontanter, investeringer, kundefordringer og fordringer på sedler. Begrepet kan defineres nærmere for å ekskludere eiendeler som ikke lett kan konverteres til kontanter (for eksempel langsiktige investeringer eller fordringer). Alle monetære eiendeler anses å være omløpsmidler og rapporteres som sådan i selskapets balanse.

I et inflasjonsmiljø vil monetære eiendeler synke i verdi, med mindre de er investert i rentebærende eller styrkende eiendeler som gir avkastning som tilsvarer eller overstiger inflasjonen.

Langsiktige eiendeler som anleggsmidler anses ikke å være monetære eiendeler, siden verdien faller over tid.