Finansiere

Debetbalanse

Det er flere betydninger for begrepet debetbalanse . De er som følger:

  • Regnskap . En debetbalanse er en kontosaldo der det er en positiv saldo på venstre side av kontoen. Kontoer som normalt har en belastningsbalanse inkluderer eiendeler, utgifter og tap. Eksempler på disse kontoene er kontanter, kundefordringer, forskuddsbetalte utgifter, konto for anleggsmidler (aktiva), lønn (kostnad) og tap ved salg av eiendeler (tap). Kontokontoer som normalt har belastningsbalanser inkluderer kontraforpliktelse, kontrakapital og kontrainntektskontoer. Et eksempel på disse kontoene er kontoen for egenkapital.

  • Bankkonto . En debetbalanse er en negativ kontantsaldo på en brukskonto i en bank. En slik konto sies å være overtrukket, og det er faktisk ikke tillatt å ha en negativ saldo - banken nekter ganske enkelt å innfri alle sjekker som presenteres mot kontoen som vil føre til at den har en belastningsbalanse. Alternativt vil banken øke kontosaldoen til null via en kassakredittordning.

  • Gjeld . En debetbalanse er det gjenværende hovedbeløpet på gjeld til låntaker.

  • Investering . En debetbalanse er mengden kontanter som en megler låner ut til en investormarginkonto for å kjøpe verdipapirer, og som investoren må betale inn på kontoen før kjøpstransaksjonen kan fullføres.