Finansiere

Frakt ut

Frakt ut er transportkostnadene knyttet til levering av varer fra en leverandør til sine kunder. Denne kostnaden skal belastes kostnadene som påløper og bokføres i kostnadene for solgte varer i resultatregnskapet. Frakt ut er ikke en driftskostnad, siden leverandøren kun pådrar seg denne kostnaden når den selger varer til en kunde (i stedet for å pådra seg den som en del av den daglige virksomhetsdriften).

Hvis kostnadene for frakt ut faktureres til kunder, ikke netto disse faktureringene mot frakt ut kostnadskontoen. I stedet skal inntektene rapporteres separat fra fraktutgiften.

I noen tilfeller er beløpet for refusert frakt ut så lite at saldoen på frakt ut-kontoen blir samlet inn i linjen "annen kostnad for solgte varer" i resultatregnskapet.

Hvis det utvikles en lønnsomhetsanalyse av kunden, bør kostnaden for frakt ut inkluderes, siden dette noen ganger kan resultere i en betydelig reduksjon i fortjenesten fra kunden.