Finansiere

Kontantsikkerhet

Kontantsikkerhet er kontanter, omsettelige instrumenter, eiendomsdokumenter, verdipapirer, innskuddskontoer og andre kontantekvivalenter der et konkursbo og dets kreditorer har interesse. I mangel av en rettsavgjørelse om det motsatte, må kontantsikkerhet skilles fra andre eiendeler. Når domstolen pålegger at kontantsikkerhet kan brukes, er kreditorer vanligvis beskyttet med nye panterett på andre debitors eiendeler, i den grad skyldnerens bruk av kontantsikkerheten ellers vil redusere verdien av sikkerheten som kreditorene har.