Finansiere

Utviklingsstadium

Et utviklingsstadium er et firma som fokuserer sin innsats på etablering av en levedyktig virksomhet. Organisasjonen kan ennå ikke generere noen inntekter, eller den tiltenkte primære driften har ennå ikke startet. Regnskapet for et utviklingsstatlig foretak er det samme som for en fullt funksjonell organisasjon. Notatene som følger med foretakets årsregnskap bør avklare organisasjonens status.