Finansiere

Negativ beholdt inntjening

Når et selskap registrerer et overskudd, registreres fortjenestens beløp, fratrukket utbytte som er utbetalt til aksjeeiere, i beholdt inntjening, som er en egenkapitalkonto. Når et selskap registrerer et tap, blir dette også registrert i beholdt inntjening. Hvis tapets størrelse overstiger fortjenestemengden som tidligere er registrert i konto for opptjent inntjening som begynnende opptjent inntjening, sies det at et selskap har negativ opptjent inntjening. Negativ beholdt inntjening kan oppstå for et lønnsomt selskap hvis det fordeler utbytte som samlet sett er større enn den totale inntjeningen siden selskapet ble grunnlagt.

Negativ beholdt inntjening vises som en belastningsbalanse i kontoen for beholdt inntjening, snarere enn kredittbalansen som normalt vises for et lønnsomt selskap. På selskapets balanse blir negativ opptjent inntjening vanligvis beskrevet i en egen linje som et akkumulert underskudd.

Negativ beholdt inntjening kan være en indikator på konkurs, siden det innebærer en langsiktig serie av tap. I sjeldne tilfeller kan det også indikere at en bedrift var i stand til å låne midler og deretter dele ut disse midlene til aksjeeiere som utbytte; denne handlingen er imidlertid vanligvis forbudt av en långivers lånepakter.