Finansiere

Beregning av vektet gjennomsnittlig rente

Den vektede gjennomsnittlige renten er den samlede renten som er betalt på all gjeld. Beregningen for denne prosentandelen er å samle alle rentebetalinger i måleperioden, og dele med det totale gjeldsbeløpet. Formelen er:

Samlede rentebetalinger ÷ Samlet gjeld utestående = Vektet gjennomsnittlig rentesats

For eksempel har en bedrift et utestående lån på $ 1.000.000 som den betaler en rente på 6%. Det har også et utestående lån på $ 500.000 som det betaler en rente på 8%. Det årlige beløpet betalt på det første lånet er $ 60.000, og det årlige beløpet som er betalt på det andre lånet er $ 40.000. Denne informasjonen resulterer i følgende beregning av den vektede gjennomsnittlige renten på selskapets gjeld:

($ 60.000 renter + $ 40.000 renter) ÷ ($ 1.000.000 lån + $ 500.000 lån)

= $ 100.000 renter / $ 1.500.000 lån

= 6,667% vektet gjennomsnittsrente

Denne beregningen brukes ofte av enkeltpersoner som vurderer å konsolidere gjelden sin, og som ønsker å forstå den vektede gjennomsnittlige renten på gjelden før de gjør det, for å se om de får en god avtale fra konsolideringslåneren.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found