Finansiere

Enkelt trinns resultatregnskap

En-trinns resultatregnskap presenterer informasjon i et forenklet format. Den bruker en delsum for alle inntektslinjeposter og en enkelt delsum for alle utgiftslinjeposter, med et netto overskudd eller tap nederst i rapporten. Dette formatet brukes oftest av bedrifter som har relativt enkle operasjoner, med få rapporterte artikler. Her er et eksempelformat for en trinns resultatregnskap: