Finansiere

Kryssubsidiering

Kryssubsidiering er praksisen med å finansiere ett produkt med fortjenesten generert av et annet produkt. Dette betyr at en gruppe kunder betaler for forbruket til andre kunder. For eksempel bestiller Jeff, George og Harry måltider som koster henholdsvis $ 20, $ 25 og $ 30, og blir deretter belastet $ 75 for de tre måltidene på en enkelt regning. Hvis hver og en av dem betaler $ 25, kryssubsidierer Jeff Harry for $ 5, siden Jeff betaler $ 25 for et måltid som koster $ 20, mens Harry betaler $ 25 for et måltid som koster $ 30.