Finansiere

Sporbare kostnader

En sporbar kostnad er en kostnad som det er et direkte forhold mellom årsak og virkning til en prosess, et produkt, en kunde, et geografisk område eller et annet kostnadsobjekt. Hvis kostnadsobjektet forsvinner, bør også den sporbare kostnaden knyttet til den forsvinne. En sporbar kostnad er viktig, fordi det er en kostnad som du pålitelig kan tildele et kostnadsobjekt når du lager en resultatregnskap som viser de økonomiske resultatene til det kostnadsobjektet. Det er også nyttig å forstå når du reduserer utgiftene, slik at du kan fokusere på å eliminere visse kostnadsobjekter, som de relaterte utgiftene også vil bli eliminert for. Dermed er en sporbar kostnad et verktøy for utgiftsstyring. Eksempler på sporbare kostnader er: