Finansiere

Eksempler på investeringer

En kapitalutgift refererer til utgiftene til midler for en eiendel som forventes å gi nytte til en virksomhet i mer enn en rapporteringsperiode. Eksempler på investeringer er som følger:

 • Bygninger (inkludert etterfølgende kostnader som forlenger bygningens levetid)

 • Data utstyr

 • Kontorutstyr

 • Møbler og inventar (inkludert kostnadene for møbler som er samlet og behandlet som en enkelt enhet, for eksempel en gruppe skrivebord)

 • Immaterielle eiendeler (for eksempel kjøpt drosjelisens eller patent)

 • Land (inkludert kostnadene for å oppgradere landet, for eksempel kostnadene for et vanningsanlegg eller en parkeringsplass)

 • Maskiner (inkludert kostnadene som kreves for å bringe utstyret til den tiltenkte plasseringen og til den tiltenkte bruken)

 • Programvare

 • Kjøretøy

En utgift blir ellers registrert som en utgift hvis en av følgende to regler gjelder:

 • Utgiftene er for et beløp som er mindre enn den angitte kapitaliseringsgrensen for en virksomhet. Kapitaliseringsgrensen er etablert for å hindre et selskap i å kaste bort tid på å spore eiendeler som har liten verdi, for eksempel datatastaturer.

 • Utgiftene knytter seg til en post som forventes å være fullstendig konsumert innen inneværende rapporteringsperiode.