Finansiere

Reparasjoner og vedlikeholdskostnader

Reparasjons- og vedlikeholdskostnader er kostnadene som påløper for å sikre at en eiendel fortsetter å operere. Dette kan innebære å bringe ytelsesnivåene opp til sitt opprinnelige nivå fra det tidspunktet en eiendel opprinnelig ble anskaffet, eller bare opprettholde det nåværende ytelsesnivået til en eiendel. Utgifter som kreves for å øke ytelsesnivået kan føre til aktivering av merkostnadene. For eksempel anses utskifting av oljefilter i en lastebil som en vedlikeholdskostnad, mens utskifting av taket på en bygning forlenger bygningens levetid, og dermed blir kostnadene kapitalisert.