Finansiere

Kostnadsdriver

En kostnadsdriver utløser en endring i kostnaden for en aktivitet. Konseptet brukes oftest til å tildele overheadkostnader til antall produserte enheter. Den kan også brukes i aktivitetsbasert kostnadsanalyse for å bestemme årsakene til overhead, som kan brukes til å minimere overheadkostnader. Eksempler på kostnadsdrivere er som følger:

  • Direkte arbeidstid arbeidet

  • Antall kundekontakter

  • Antall tekniske endringsordrer utstedt

  • Antall brukte maskintimer

  • Antall produktreturer fra kunder

Hvis en bedrift bare er opptatt av å følge de minste regnskapskravene for å fordele overhead til produserte varer, bør bare en enkelt kostnadsdriver brukes.