Finansiere

Pengestrømoppstillingen

Pengestrømoppstillingen er den tidligere versjonen av kontantstrømoppstillingen som nå kreves for å rapportere endringer i foretakets kontantstrømmer i løpet av en regnskapsperiode. Pengestrømsoppgaven var påkrevd under Generelt aksepterte regnskapsprinsipper fra perioden 1971 til 1987. Uttalelsen rapporterte primært endringer i foretakets netto arbeidskapitalposisjon mellom begynnelsen og slutten av en regnskapsperiode. Netto arbeidskapital er en virksomhets omløpsmidler minus kortsiktig gjeld.

Kontantstrømoppstillingen er et mer omfattende dokument enn den tidligere kontantstrømoppstillingen, med fokus på flere typer kontantstrømmer; det er en del av regnskapet utstedt av et foretak.