Finansiere

Innkjøpstid

Innkjøpstid er intervallet mellom når beslutningen om å anskaffe varer og når varene mottas. Denne ledetiden består av følgende elementer:

  • Bestill forberedelsestid

  • Leverandørens ledetid

  • Tid i transitt fra leverandør til mottaker

  • Inspeksjonstid

  • Putaway tid

Innkjøpstid må være innebygd i bestillingsprosessen, slik at varene bestilles tilstrekkelig langt på forhånd for å sikre at de mottas i tide til den tiltenkte bruken. Følgelig kvantifiseres kjøpetid i et materialkravplanleggingssystem. Uten behørig vurdering av denne ledetiden, vil et selskap lide av pågående produktlagringsforhold, samt produksjonskjøringer som ikke kan fullføres på grunn av manglende deler.

En av de beste måtene å forbedre ytelsen til en bedrift er å redusere ledetid for innkjøp, slik at den kan være mer responsiv når det gjelder å levere sine egne leveranser til kundene.