Finansiere

Utsteder

En utsteder er en enhet som tilbyr gjeldspapirer eller aksjepapirer for salg til investorer. En utsteder selger verdipapirer for å skaffe finansiering til sin virksomhet eller oppkjøp. En utsteder trenger ikke å være et kommersielt selskap; myndigheter utsteder ofte gjeldspapirer.

Mange utstedere faller inn under rapporteringskravene til Securities and Exchange Commission (SEC). Noen utstedere unngår disse belastende kravene ved å bruke en rekke unntak tillatt av SEC. Disse unntakene er laget for mindre emisjoner til kresne investorer.