Finansiere

Sikkerhetsstillelser

En sikkerhetsstillelse er en obligasjon som er sikret av utstederens egne sikkerhetsinvesteringer. Disse investeringene deponeres hos en bobestyrer som holder dem på vegne av obligasjonseierne. Hvis den utstedende enheten misligholder obligasjonsplikten, mottar obligasjonseierne verdipapirene som innehaveren har.