Finansiere

Revisjonsdokumentasjon

Revisjonsdokumentasjon er oversikten over utførte prosedyrer, innhentet bevis og konklusjoner som ble nådd som en del av en revisjon. Riktig utarbeidelse av revisjonsdokumentasjon er kritisk av flere grunner, inkludert følgende:

 • Det kan brukes som et forsvar hvis revisor noen gang blir beskyldt for uaktsomhet.

 • Det er lettere for en anmelder å undersøke.

 • Det representerer et bedre nivå av kvalitetskontroll over en revisjon.

 • Det viser revisorer i senere år hvordan tilsynet ble gjennomført.

 • Den kan brukes som et treningsverktøy for juniorrevisorer.

Typer av revisjonsdokumentasjon som skal settes sammen inkluderer følgende:

 • Analyser utført

 • Revisjonsplaner

 • Sjekklister

 • Bekreftelsesbrev

 • Notater og korrespondanse angående problemer funnet

 • Representasjonsbrev

 • Sammendrag av viktige funn

Av hensyn til å holde revisjonsdokumentasjonen til en håndterbar lengde, er det ikke nødvendig å ta med noe av følgende:

 • Rettede kopier

 • Duplikater

 • Merknader angående foreløpige konklusjoner

 • Erstatt utkast

Revisjonsdokumentasjon blir også referert til som revisjonsarbeidsdokumenter.