Finansiere

Distribusjon til eiere

En distribusjon til eierne er en betaling av den beholdte inntjeningen til en bedrift til eierne. Denne fordelingen kan skje i et mindre selskap fordi det ikke er noen annen måte for eierne å få verdi av foretaket, slik det normalt ville oppnås ved salg av aksjer eller salg av virksomheten. Denne fordelingen resulterer i en reduksjon av selskapets egenkapital og eiendeler. Distribusjonen skjer vanligvis kontant, selv om den også kan gjøres ved hjelp av andre eiendeler i virksomheten.